Verzekering
 

Om ieder lid te vrijwaren van de geldelijke gevolgen wegens schade die hij of zij onverwachts en niet vrijwillig zou toebrengen aan een ander lid of aan een derde, heeft de vereniging een verzekering afgesloten. Deze is inbegrepen in het lidgeld.

 

Deze verzekering dekt volgende situaties binnen een georganiseerde activiteit:

 

       hond bijt andere hond

       hond bijt andere geleider

       hond bijt een toevallige derde

       ongeval ingevolge nalatigheid van de club (vb. defect materiaal)

       geleider glijdt uit of komt ten val

 

De verzekering komt niet tussen in volgende situaties:

 

       alle ongevallen die gebeuren buiten georganiseerde activiteiten

       ongevallen met motorvoertuigen naar en van de activiteiten

       hond bijt eigen geleider

       hond bijt verzekeringnemer

       verantwoordelijk bestuurslid bijt hond

 

In deze laatste gevallen komt onze verzekering niet tussen omdat hier de persoonlijke familiale verzekering moet aangesproken worden. Van ieder lid wordt dan ook verwacht dat hij of zij een familiale verzekering heeft aangegaan en zijn gegevens bij inschrijving correct opgeeft.

 

Bij lichamelijke schade is er geen franchise voorzien (terugbetaling van het niet door de mutualiteit terugbetaalde bedrag); voor de materile schade is er een franchise (01/01/2007 :  123,25 - gendexeerd vlgs. de ABX-index).

 

Bij ongevallen die gebeuren tijdens een activiteit, moet het bestuur onmiddellijk
(d.i. vr het verlaten van het terrein) op de hoogte worden gebracht, zodat de nodige schikkingen kunnen worden getroffen.

 

Om de goede verstandhouding tussen de leden onderling te behouden en de prijs van de verzekering zoveel mogelijk te beperken, vragen we alle leden om hun best te doen om ongevallen te vermijden.