Verantwoordelijken

Onze vereniging wordt geleid door:

Jean-Marie Buysschaert (voorzitter en penningmeester)
Evelyne Laurez (secretaris)

Specifiek met betrekking tot de werking met de honden is de verantwoordelijke: JM. Buysschaert.

Voor alle vragen, problemen of suggesties kan U bij een van hen terecht.

Huishoudelijk reglement en regels van algemene aard.                      

 1. Elk lid zal zich waardig gedragen en het belang van de vereniging voorop stellen. Ten allen tijde zal de geleider handelen in een sportieve geest en in goede verstandhouding met de andere leden.
   
 1. Wij dulden geen enkele vorm van brutaliteit tijdens noch buiten de georganiseerde activiteiten. Slipkettingen, prikbanden, zelfs omgedraaid, elektrische schrikbanden, teletact, stampen, slaan of elke andere vorm van folteren hebben direct schorsing van de betrokkene tot gevolg. Elke vorm van geweld kan ook uitsluiting met zich meebrengen als lid van onze verenging.
   
 1. Iedere geleider houdt zich natuurlijk uitsluitend met zijn eigen hond bezig en houdt zijn hond steeds onder controle en aan de leiband, tenzij de instructeur de opdracht geeft de hond niet aangelijnd te laten werken.
   
 1. Het is aangewezen kinderen bestendig onder toezicht te houden. Zij vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de ouder(s), tenzij ze lid zijn van de club en als geleider mogen functioneren.
   
 1. Raadgevingen van de instructeurs zijn bedoeld om een betere samenwerking met de hond te beogen. Het is dan ook aan te raden om deze op te volgen. Dit belet niet dat deze na de activiteit samen kunnen geŽvalueerd worden.
   
 1. Uitwerpselen van de honden worden door de geleider onmiddellijk opgeruimd.
   
 1. Op het oefenterrein wordt door de trainende geleider niet gerookt. Ook het GSM gebruik dient te worden beperkt tot een minimum tijdens de lestijden. Dit alles om de samenwerking tussen geleider en hond niet te verstoren.
   
 1. Loopse teven zijn niet toegelaten in de club tot 1 week na de loopsheid.
   
 1. De hond moet tijdig ingeŽnt worden tegen hondenziekte, kattenziekte en eventueel tegen heersende epidemieŽn. Raadpleeg hierover Uw dierenarts.
  Het inentingsbewijs kan ten allen tijde door het clubbestuur worden gevorderd. Aan honden die drager zijn van besmettelijke ziekten, vlooien of andere parasieten, zal de toegang tot de clubterreinen ontzegd worden.
   

Bijwonen van de activiteiten

De activiteiten gebeuren meestal in groep. Indien het nodig blijkt, kunnen de leden ook genieten van een tijdelijke persoonlijke begeleiding. Behoudens overmacht zullen de activiteiten steeds op de voorziene tijdstippen plaatsvinden. Ook bij slecht weer gaan ze gewoon door. Elke uitzondering op de normale regeling zal tijdig aan de leden meegedeeld worden.

Van de geleiders wordt verwacht dat ze op het afgesproken uur aanwezig zijn.
Het is aan te raden om de hond vůůr de aanvang van de les uit te laten.

Suggesties voor nieuwe activiteiten zijn steeds welkom en zullen door het bestuur onderzocht worden op hun haalbaarheid.

Wanneer de geleider zich niet schikt naar de richtlijnen van de verantwoordelijke of een bron is van blijvende storing, kan zijn deelname aan een activiteit worden geweigerd. Indien een lid niet akkoord is met een op het terrein genomen beslissing, kan hij bezwaar indienen bij het bestuur.
 

Enkele raadgevingen:

ō       Neem geen risicoís en vermijd dat uw hond een andere hond bijt.
ō       Zorg er ook voor dat uw hond steeds aan de leiband is, tenzij anders
     gevraagd tijdens een activiteit. Hou hem ook in het oog, zodat niemand over
     de leiband of de hond kan vallen.

ō      
Bewaar tijdens de activiteiten, naar gelang het karakter van de hond,
     steeds een redelijke afstand van andere honden.

ō      
Let op uw hond als andere mensen vragen om hem te mogen aanraken.
     Extra aandacht is geboden met kinderen.

ō      
Daarom ouders: laat kleine kinderen niet alleen rond lopen en laat nooit
     toe dat ze plots vreemde honden knuffelen.

 

Als iedereen zich aan deze gulden regels houdt, zullen er weinig of geen ongevallen gebeuren.