Wat meer over de verschillende programma's
 

Onze vereniging richt zich voornamelijk tot de gezelschapshonden. Zij wil de GELEIDER de bekwaamheid bijbrengen om een plezierige en gehoorzame vriend van zijn hond te maken, die ook in de mensenmaatschappij door zijn fatsoenlijk gedrag niemand tot last is.

 

Alle tot dat doel ingerichte activiteiten beginnen stipt op vastgestelde tijdstippen. De duurtijden zijn aangepast aan de gemiddelde fysieke conditie van de honden. Gebruik elke minuut om van bij de aanvang intensief met Uw hond bezig te zijn.

 

Dit betekent dat we ons voornamelijk richten op de gehoorzaamheidsafrichting. 

 

 

Puppytraining

De puppys worden zo vroeg mogelijk toegelaten tot de puppytraining, zelfs indien zij alle inentingen nog niet hebben gekregen. De lessen worden individueel aangepast aan de leeftijd en de reeds ontwikkelde capaciteiten van elke pub.

 

De lessen worden gegeven op basis van de principes van de positieve gedragstraining. Volgende oefeningen komen aan bod:

 

       Aandachtsoefeningen

       Kent uw hond zijn naam, gekoppeld aan het commando Kom hier

       Wandelen zonder te trekken aan de lijn

       Aanleren van de houdingen zonder bevel

       Rustig en met volledig vertrouwen nemen van diverse toestellen

       Tandjes tonen

 

 

 

Opvolgtraining

In de opvolgtraining gaat de opleiding verder, volledig genspireerd op de principes van de positieve gedragstraining. Zoveel als mogelijk worden de wekelijkse activiteiten gegeven in beperkte groepjes.

 

       Aangelijnd volgen

       Vanuit beweging worden de drie houdingen uitgevoerd: zitten - liggen - staan

        De hond blijft liggen, terwijl de geleider er in een cirkel van 3 m. rond wandelt

       Van op een afstand van 5 m. komt de hond vlot en vrolijk naar de geleider    

       Zonder problemen kruisen de honden elkaar tijdens de wandeling

       Bij de voedselweigering, wordt het voedsel door de geleider zelf aangeboden

       Voorstelling van de hond, tandjes tonen en laten betasten