Lidgeld
 

Per geleider bedraagt het lidgeld 30,00 / 6 maanden.

Hierbij speelt het geen rol met hoeveel honden een geleider traint.

Elke geleider beslist zelf hoeveel maal hij actief wenst deel te nemen.

Voor een tweede geleider van een zelfde familie bedraagt het lidgeld
20,00 / 6 maanden.